Χρεώσεις και όροι χρήσης

Οι κανόνες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των χώρων προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα και να επιτευχθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των αθλουμένων.

Όροι Χρήσης

1. Η χρήση των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϋ είναι ελεύθερη προς όλους.

2. H χρήση των γηπέδων αντισφαίρισης και ποδοσφαίρου μπορεί να γίνει μόνο μετά από προηγούμενη ηλεκτρονική ή τηλεφωνική κράτηση των γηπέδων.

3. Δυνατότητα εισαγωγής στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα κρατήσεων θα έχουν όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας αλλά και πολίτες μη έχοντες σχέση με το Ίδρυμα.

4. Για τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας, η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι ελεύθερη χρέωσης ενώ η κράτηση των γηπέδων θα πραγματοποιείται με χρήση του λογαριασμού του Μηχανογραφικού του Πολυτεχνείου Κρήτης.

5. Για τα άτομα τα οποία δεν είναι μέλη του Ιδρύματος θα απαιτείται η δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού, ενώ η χρήση θα γίνεται μόνο μετά την ταυτοποίηση του υπευθύνου της κράτησης.
5.1. Τα γήπεδα αντισφαίρισης χρεώνονται ανά άτομο και χρόνο χρήσης. Σε περίπτωση που γίνεται ταυτόχρονη χρήση από μέλος (μέλη) της Πολυτεχνικής κοινότητας και αθλούμενους εκτός αυτής, η χρέωση επιβαρύνει μόνο τους αθλούμενους που δεν είναι μέλη της κοινότητας.
5.2. Τα γήπεδα ποδοσφαίρου χρεώνονται ανά χρόνο χρήσης για ολόκληρο το γήπεδο. Σε περίπτωση που η κράτηση γίνεται από τουλάχιστον 6 άτομα της ακαδημαϊκής κοινότητας, δε χρεώνεται η χρήση του γηπέδου. Οι κρατήσεις των γηπέδων ποδοσφαίρου θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δηλωμένα τουλάχιστον έξι (6) άτομα. Κρατήσεις με λιγότερα άτομα δεν γίνονται δεκτές από το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων.
5.3. Απαγορεύεται η χρήση των γηπέδων από διδάσκοντες καθηγητές αθλητικής ακαδημίας ή αθλητικών σωματείων ή συλλόγων ή γενικά από άτομα που παραδίδουν μαθήματα και ασκούν εμπορική χρήση στους χώρους. Τυχόν παράβαση του όρου προβλέπει την επ’ αόριστο ποινή αποκλεισμού τους για χρήση ή παρουσία τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο μέλλον.

6. Hλεκτρονικό πρόγραμμα κρατήσεων
6.1. Τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας μπορούν να κάνουν κράτηση γηπέδων για την τρέχουσα ή τις επόμενες 8 ημέρες.
6.2. Οι μη έχοντες σχέση με το Πολυτεχνείο μπορούν να κάνουν κράτηση γηπέδων για την τρέχουσα ή τις επόμενες 6 ημέρες.

7. Κάθε χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί ή να κάνει κράτηση το μέγιστο μία φορά την ημέρα και τρεις την εβδομάδα και φυσικά να δηλώνει τα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν το γήπεδο, οι οποίοι μπορεί να είναι οι ίδιοι μέλη του Πολυτεχνείου (και θα μπορεί να τους επιλέξει από τη βάση των μελών που είναι εγγεγραμμένα στο σύστημα κρατήσεων), αλλά φυσικά μπορεί να δηλώσει και άτομα τα οποία δεν είναι δηλωμένα στο σύστημα (απλώς γράφοντας τα ονόματά τους στο πεδίο της κράτησης του γηπέδου).

8. Η κράτηση κάποιου γηπέδου μπορεί να ακυρωθεί μέχρι και 2 ώρες πριν από τη χρήση του, ενώ μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν συμπαίκτες μέχρι και την τελευταία στιγμή. Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον αθλητικό χώρο χωρίς να έχει νωρίτερα ακυρωθεί η κράτηση, τότε ο υπεύθυνος κράτησης επιβαρύνεται με ποινή αποκλεισμού 30 ημερών και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε νέες κρατήσεις που αφορούν αυτό το διάστημα.

9. Οι χρήστες των γηπέδων οφείλουν να διατηρούν το χώρο καθαρό και σε καλή κατάσταση μετά τη λήξη της κράτησής τους. Σε διαφορετική περίπτωση οι χρήστες επιβαρύνονται με ποινή αποκλεισμού 30 ημερών και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε νέες κρατήσεις που αφορούν αυτό το διάστημα.

10. Σε περίπτωση χρήσης εξοπλισμού από τους αθλούμενους, θα πρέπει αυτός να επιστρέφεται στην ίδια κατάσταση, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αντικαθίσταται. Η χρήση εξοπλισμού γίνεται μόνο κατά τις απογευματινές ώρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της γραμματείας των εγκαταστάσεων.

Χρεώσεις

1. Για τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας, η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι ελεύθερη χρέωσης, με επίδειξη αποδεικτικού ταυτότητας.

2. Τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω των 18 χρονών θα πρέπει να προσκομίζουν το συμβολικό ποσό του 1 ευρώ έκαστος, χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιούνται ανταποδοτικά προς τους ίδιους με την μορφή παροχών και μέσων στο χώρο.

3. Οι μη έχοντες σχέση με το Ίδρυμα θα ακολουθούν ειδική τιμολόγηση που θα ανέρχεται στο ποσό των

4. Ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες κατά περίπτωση μπορεί να γίνει χρήση χωρίς χρέωση, μπορεί να είναι για ομαδικές κρατήσεις π.χ. από σχολεία και πάντα μετά από γραπτό αίτημα στην Επιτροπή Διαχείρισης των Γηπέδων.

5. Η καταβολή του αντίτιμου (εφόσον υπάρχει), γίνεται στη γραμματεία των αθλητικών εγκαταστάσεων.Η χρήση των γηπέδων (τένις/ποδόσφαιρο) γίνεται μόνο τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας και πάντα μέσω κράτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο http://www.sports.tuc.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας στο sports.tuc@gmail.com ή στο 28210 - 37997.